Tuesday , 23 January 2018 / سه شنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار

برنامه جذاب و جالب و خوب ویژه وزارت بهداشت جهت آموزش پزشک خانواده/ آغاز تغییرات علم پزشکی جدید عمومی

برنامه جذاب و جالب و خوب ویژه وزارت بهداشت جهت آموزش پزشک خانواده/ آغاز تغییرات علم پزشکی جدید عمومی

خبرهای جدید دانشگاهی را از «کانال خبرهای جدید دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

 

به به گفته تیم دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دکتر باقر لاریجانی امروز ۲۲ اردیبهشت در ششمین همایش فصلی و همچنین سومین گردهمایی جامع سالانه انجمن پزشکان عمومی ایران از نیازهای آموزشی خاص پزشکان عمومی سخن گفت و همچنین اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب های تحول و همچنین نوآوری در آموزش علوم علم پزشکی جدید در کشور گرفته شده می باشد.

 

او همچنین به پیشینه برنامه جذاب و جالب و خوب پزشک خانواده اشاره کرد و همچنین گفت: در اسناد بالادستی کشور بارها به ضرورت اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب پزشک خانواده تاکید شده می باشد.

 

لاریجانی اولویت پیشگیری بر درمان و همچنین روزآمد کردن برنامه جذاب و جالب و خوب های بهداشتی و همچنین درمانی را شامل محورهای مهم سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ذکر کرد و همچنین گفت: اجرای برنامه جذاب و جالب و خوب پزشک خانواده و همچنین نظام ارجاع شامل راهبردهایی می باشد که باره تحقق محورهای آن سیاست را فراهم می کند.

 

دست یار آموزشی وزارت بهداشت به برنامه جذاب و جالب و خوب پنجم توسعه و همچنین قید ضرورت اجرای مراقبت های ابتدایی و اولیه بهداشتی با محوریت پزشک خانواده و همچنین نظام ارجاع اشاره و همچنین تصریح کرد: حال که بسترهای قوانین و قانونی اجرای آن برنامه جذاب و جالب و خوب در کشور فراهم شده و همچنین باتوجه به نیازهای موجود کشور نظام آموزش عالی سلامت نیز هم راستا با آن الزامات و همچنین در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه حرکت می کند.

 

او همچنین گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ کشور عضو اتحادیه جهانی پزشکان خانواده خواهند بود و همچنین در اغلب کشورهای دنیا پزشکان خانواده محور نظام ارائه سرویس ها و خدمات سلامت را تشکیل می دهند.

 

لاریجانی افزود: در تعداد بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا علم پزشکی جدید خانواده به عنوان یک رشته تخصصی تعریف شده و همچنین پزشکان خانواده در اولیت سطح نظام مراقبت سلامت قرار دارند.

 

دست یار آموزشی وزارت بهداشت ارائه مراقبت فراگیر، مراقبت از بیماران باتوجه به باره های خانواده، جامعه و همچنین فرهنگ آنها، مسئولیت حرفه ای در برابر جامعه و همچنین حفظ استقلال بیمار را از ویژگی های بارز علم پزشکی جدید خانواده ذکر کرد. 

 

او همچنین اظهار داشت: آن پزشکان از طریق ارتباط چهره به چهره با بیماران سلامت ایشان را در ابعاد متنوع و گوناگون و مختلف شامل جسمی، روانی و همچنین فرهنگی و اجتماعی بررسی کردن کرده و همچنین با رویکردی جامع اقدام به درمان بیماران می کنند.

 

لاریجانی گفت: پزشکان خانواده اولین نقطه تماس شهروندان و مردم شهر با نظام مراقبت سلامت خواهند بود و همچنین مراقبت های آن پزشکان مبتنی بر فرد بوده و همچنین به همین دلیل از تداوم و همچنین پیوستگی برخوردار می باشد.

 

او همچنین اضافه کرد: در علم پزشکی جدید خانواده تمرکز ابتدایی و اولیه بر بیماران در باره خانوادگی ایشان می باشد و همچنین همین امر موجبات ارائه سرویس ها و خدمات فردی در یک بستر جامع را فراهم می آورد.

 

دست یار آموزشی وزارت بهداشت ارائه سرویس ها و خدمات بالینی با رویکردی جامعه نگر و همچنین با تاکید بر پیشگیری فردی را از دیگر ویژگی های علم پزشکی جدید خانواده برشمرد و همچنین گفت: در واقع پزشک خانواده بین تقاضای فردی بیمار و همچنین نیازهای جامعه براساس الزامات نظام سلامت تعادل برقرار می کند.

 

او همچنین گفت: وارد شدن اشخاص به عرصه علم پزشکی جدید خانواده نیازمند کسب توانمندی های ویژه ای می باشد که بایستی و حتما در نظام آموزش علوم علم پزشکی جدید کشور به آن هم توجه می شود.

 

لاریجانی پذیرش همه بیماران، اولویت گذاری در رسیدگی به بیماران، ارجاع منطقی بیماران به سایر متخصصین، حمایت از خودمراقبتی و همچنین سبک زندگی سالم را از عمده تجربه و مهارت بالا های مورد مستلزم و نیاز جهت ارائه سرویس ها و خدمات بالینی در قالب علم پزشکی جدید خانواده ذکر کرد و همچنین افزود: همچنین در آموزش آن پزشکان می بایست به مهارتهای ارتباطی و همچنین تجربه و مهارت بالا کارگروهی نیز توجه ویژه می شود.

 

او همچنین با گفتن آنکه پزشکان خانواده به عنوان مروجان سلامت هم در نظام مراقبت سلامت فعالیت می کنند گفت: مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد آن اشخاص به نحوی آموزش ببینند تا بتوانند معظلات و مسائل و مشکلات سلامت واجد اولویت جامعه را تشخیص دهند، از رسانه های مناسب جهت انتقال پیام های بهداشتی بهره بری و استفاده کنند.

 

دست یار وزیر بهداشت افزود: آن تیم بایستی و حتما توانایی هدایت یک سیستم یادآوری اقدامات ادواری مانند واکسیناسیون و همچنین غربالگری را داشته باشند و همچنین اقدامات پایه بهداشت عمومی نظیر به گفته بیماری ها را انجام دهند. همچنین توانایی جلب همکاری و همچنین مشارکت و همچنین مدیریت تغییر نیز از دیگر توانمندی های پزشکان خانواده در ترویج سلامت می باشد.

 

او همچنین مدیریت عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر سلامت در سطح فرد و همچنین جامعه را از دیگر نقش های پزشکان خانواده ذکر کرد و همچنین گفت: در همین راستا مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد تجربه و مهارت بالا های شناسایی و همچنین ساماندهی اطلاعات اشخاص و همچنین خانواده ها، مشخص کردن و همچنین تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر سلامت در جمعیت تحت پوشش و همچنین تجربه و مهارت بالا های جلب مشارکت اشخاص و همچنین جامعه به آن اشخاص آموزش داده می شود.

 

لاریجانی با اشاره به ویژگی های خاص نظام ارائه سرویس ها و خدمات در قالب علم پزشکی جدید خانواده اظهار داشت: آن پزشکان نقش های متفاوتی را در نظام مراقبت سلامت به عهده دارند و همچنین مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد نظام آموزشی ویژه ای جهت سرمایه انسانی آن قسمت و بخش طراحی می شود.

 

او همچنین به برنامه جذاب و جالب و خوب اخیر معاونت آموزشی جهت تربیت متخصصین علم پزشکی جدید خانواده اشاره کرد و همچنین گفت: آن برنامه جذاب و جالب و خوب در قالب برنامه جذاب و جالب و خوب های تحول و همچنین نوآوری در آموزش علوم علم پزشکی جدید و همچنین در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه طراحی شده و همچنین کوریکولوم آموزشی آن هم باتوجه به نیازهای خاص جامعه و همچنین نقش های ویژه پزشکان خانواده در نظام سلامت طراحی گردیده می باشد.

 

دست یار آموزشی وزارت بهداشت گفت: تلاش های بسیاری جهت گسترش آموزش های تخصصی در دانشگاههای علوم علم پزشکی جدید گرفته شده و همچنین با همین رویکرد تغییراتی نیز در دوره علم پزشکی جدید عمومی در دست برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی می باشد و همچنین در آن برنامه جذاب و جالب و خوب ها سعی می می شود دورهای آموزشی متناسب با نیازهای جامعه گسترش یابد.

برنامه جذاب و جالب و خوب ویژه وزارت بهداشت جهت آموزش پزشک خانواده/ آغاز تغییرات علم پزشکی جدید عمومی در تاریخ ۱۱ May 2016 | 8:52 pm نشر یافته شده شده می باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوپروب close
خرید بک لینک