Tuesday , 23 January 2018 / سه شنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار

پاتک‌اصولگرایان به‌اصلاح‌طلبان جهت ریاست‌مجلس/اصلاحات در شوک!

پاتک‌اصولگرایان به‌اصلاح‌طلبان جهت ریاست‌مجلس/اصلاحات در شوک!

n00492928 b پاتک‌اصولگرایان به‌اصلاح‌طلبان جهت ریاست‌مجلس/اصلاحات در شوک!

به به گفته جهان به نقل از مشرق، اصلاح‌طلبان که پیش از انتخابات به امید تحقق آرزوها و همچنین اهداف خویش حاضر به ائتلاف با اعتدالی‌ها و همچنین بخشی از اصولگرایان شدند و همچنین پیمان بستند که در صورت پیروزی به اهداف ائتلاف متعهد شوند، ولی باید توجه داشت اینک با بی‌وفایی موتلفینی روبرو شده‌اند که با جریان رقیب قرابت فکری دارند.

جریانی که انتخابات تهران را به لیست امید به روش کمال و همچنین تمام واگذار نمود ولی اینک از طریق اقتدار و قدرت لابیگری خویش توانسته تحولات بعدی مجلس دهم را به نفع خویش رقم زند و همچنین همین عمل منجر به بالا رفتن اختلاف اصلاح‌طلبان با همپیمانان‌شان شده می باشد: «اصولگرایان مجلس دهم می‌خواهند بر پایه همین یک ستون ساختمان فراکسیون خود را بنا کنند. مهر علی لاریجانی بعد از سال شمسی‌ها دوباره یک شبه به دل اصولگرایان افتاده می باشد و همچنین بعید نیست که یک شبه هم از دل آن هم‌ها بیرون بیاید.

علی لاریجانی در مقام منتخب اصولگرایان جهت ریاست مجلس دهم بعید می باشد که چهره‌ای نظیر آن هم رییس مجلس نهم را از خود نشان دهد. الزام حفظ آن رأی جهت ریاست شاید او را اصولگراتر از مجلس قبل کند ولی باید توجه داشت نه آنقدرها که از گزینه «ممکن» اصولگرایان به گزینه «مطلوب» آن هم‌ها تغییر پیدا کردن می شود»[1].

به عبارت دیگر، بایستی و حتما گفت امروزه جریان اصلاح‌طلبی با افرادی همچون لاریجانی و همچنین هاشمی وارد پیمان شده می باشد که دیروز دشمنان او همچنین بودند و همچنین آن جریان از کمترین ضربه‌ای بدان‌ها دریغ ننموده می باشد. از آن رو طبیعی می باشد که افرادی زیرا و به درستی که لاریجانی جهت بقای در اقتدار و قدرت هم که شده چندان اعتمادی به اصلاح‌طلبان نداشته باشند؛ چرا که بیم آن هم می‌رود اصلاح‌طلبان از لاریجانی پلی جهت تحقق آمالی بزنند که خوانشی با تفکرات او همچنین ندارد.

چنین تصوری از اصلاح‌طلبان باعث شده می باشد تا لاریجانی و همچنین اصولگرایان مخالف دیروزش به نقطه واحدی برسند و همچنین با همدیگر پیوند خورند: «بعد از مشخص شدن ترکیب مجلس دهم، آن هم اصولگرایانی که لاریجانی را خائن به آرمان‌های خود می‌دانستند او را جهت ریاست مجلس دهم بهترین گزینه نامیدند. آن هم‌ها با دیدن صحنه سیاسی کشور به آن پس نتیجه آن می شود که رسیده‌اند که نباید یک اصلاح طلب به صندلی سبز ریاست مجلس تکیه بزند. جهت آن هم‌ها امروز لاریجانی یک ناجی سیاسی می باشد که می‌تواند ریاست قوه مقننه را جهت اصولگرایان حفظ کند. لاریجانی که تا دیروز علیه‌اش شب نامه در قم و همچنین تهران پخش می‌شد، امروز تغییر پیدا کردن به یکه سوار اصولگرایان شده می باشد و همچنین جریان راست ایران تمام آروزهای خود را جهت بقا در صحنه سیاسی کشور، در او خلاصه می‌کند.»[2].

۸۵۲تحلیل‌های امروز جاری بر روزنامه‌های آن رسانه‌ها نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند که در بازی اقتدار و قدرت جهت تصاحب نقاط کلیدی مجلس به حریف باخته‌اند و همچنین بایستی و حتما با آن هم‌ها کنار آیند. لذا قسمت و بخش قابل توجهی از رسانه‌های حامی آن جریان ضمن پذیرش ریاست لاریجانی و همچنین عدم همراهی با ریاست عارف اقدام به ارائه پیشنهاداتی جهت نقاط کلیدی مجلس همچون ترکیب هیئت رئیسه و همچنین کمیسیون‌های مهم مجلس نموده‌اند: «اراده و تصمیم راسخ در مورد هیأت‌رئیسه نمی‌تواند به دو ماه بعد منتقل می شود تا نمایندگان یکدیگر را بشناسند و همچنین اراده و تصمیم راسخ بگیرند؛ آن پیشامد جدید در مورد هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها هم صادق می باشد. در صورتی که جریان اصلاح‌طلب کاملاً کنار بکشد، طبیعی می باشد که بازنده خواهد بود. بایستی و حتما با «خیزِ برد» جلو رفت و همچنین قدم را محکم برداشت و همچنین جدی‌تر به پیش آمد.»[3].

هرچند چنین اقدامی از سوی منتخبین اصلاح‌طلب نوعی عقب‌نشینی و همچنین بهره برداری از فرصت جهت دیدن کردن و نمایش چهره مستقلی در مجلس دهم می باشد ولی باید توجه داشت کوتاه آمدن در امر ریاست مجلس و همچنین انتخاب فردی غیر از عارف که بیشترین آراء منتخبین پایتخت را به خود اختصاص داده می باشد، امیر ضد هویتی و همچنین ضربه زننده به هویت سیاسی اصلاح‌طلبان خواهد بود و همچنین عکسی ناتوان از چانه‌زنی در بدنه اقتدار و قدرت خواهد داشت: «انتخاب فردی غیراصلاح‌طلب از سوی بعضی از اصلاح‌طلبان نیز یک خطا و همچنین جفای استراتژیک غیرعقلایی می باشد. آن تیم از اصلاح‌طلبان بایستی و حتما آگاه باشند که در آن معامله به‌اصطلاح عقلایی، آنچه هزینه می‌می شود «اعتماد شهروندان و مردم شهر» یا سرمایه حیثیتی و همچنین شخصیتی و همچنین هویتی جریان اصلاح‌طلبی می باشد. آن عده اصلاح‌طلبان – در صورتی که اساساً بتوان آن هم‌ها را اصلاح‌طلب نامید – حق ندارند رأی و همچنین اعتماد و همچنین اراده آگاهانه و همچنین معطوف به تغییر شهروندان و مردم شهر را در جهت تحقق اراده معطوف به تثبیت و همچنین اقتدار و قدرت مصادره کنند. آن دوستان نباید در پای عقل و همچنین عقلانیت اولترا- ابزاری خود سیاست و همچنین سیاست‌مدار اخلاقی را ذبح عقلی کنند. تاریخ یک‌بار دیگر مجال «بازگشت به سیاست و همچنین سیاست‌مدار اخلاقی» را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داده می باشد، اکنون آنان خواهند بود که بایستی و حتما درک و همچنین فهم تاریخی خود را به دیدن کردن و نمایش بگذارند»[4].

آن بازتاب تصویر منفی از ناتوانی اصلاح‌طلبان و همچنین عدم همراهی حکومت با ریاست عارف عملاً در انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان خواهد داد. چرا که تحلیل‌گران آن عدم همراهی حکومت با ریاست فردی اصلاح‌طلب را اقدامی غیر عقلانی و همچنین ضربه زننده به پشتیبان فرهنگی و اجتماعی و همچنین حتی آراء خاکستری روحانی عنوان کرده‌اند: «انتخاب فردی جز از لیست امید به‌عنوان ریاست مجلس از سوی جریان اعتدال (حکومت) یک خطای استراتژیک غیرعقلایی می باشد. منطق تئوری بقا به دولتمردان حکم می‌کند که از هرگونه اقدام مستقیم و همچنین غیرمستقیمی که موجب و همچنین موجد خدشه به مقبولیت و همچنین مشروعیت مردمی اصلاح‌طلبان می‌می شود، پرهیز کنند، زیرا تنها با پشتوانه و همچنین اتکا و همچنین اتکال به آن سرمایه فرهنگی و اجتماعی و همچنین انسانی اصلاح‌طلبان می باشد که قادر به بقا در اقتدار و قدرت خواهند بود. جریان اعتدال بایستی و حتما مطمئن باشد که محصول کشت و همچنین کاشت امروز خود را در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری برداشت می کند. دوستان اعتدال‌گرا باور داشته باشند که بقا و همچنین بالندگی آنان در بقای آنان به‌عنوان عضوی از خانواده پهناور و بزرگ اصلاح‌طلبی می باشد.»[5].

شاید آن باخت پس نتیجه آن می شود که همپیمانی‌ای باشد که اصلاح‌طلبان در سال شمسی ۹۲ با روحانی بستند. چرا که عدم انتفاع آن جریان سیاسی از انتخاب روحانی باعث شد تا دیگر اشخاص و همچنین جریانات سیاسی الگوی رفتار سیاسی با آن تیم را بیاموزند. الگوئی که در انتخابات مجلس توسط یاران لاریجانی اتخاذ شد و همچنین منجر به آن شد که لاریجانی در رقابت با عارف گوی سبقت را جهت پست ریاست برباید و همچنین از اصلاح‌طلبان و همچنین ظرفیت فرهنگی و اجتماعی‌شان در بعضی نقاط کشور پلی جهت عبور و همچنین وارد شدن به مجلس دهم نمایند.

[۱]- به گفته احسان بداغی در رزونامه اعتماد: ۲۲/۰۲/۱۳۹۵

[۲]- یادداشت مصطفی داننده در روزنامه قانون: ۲۲/۰۲/۱۳۹۵

[۳]- یادداشت احمد شیرزاد در رزونامه شرق: ۲۱/۰۲/۱۳۹۵

[۴]- یادداشت محمد رضا تاجیک در روزنامه شرق: ۲۲/۰۲/۱۳۹۵

[۵]- یادداشت تاجیک در روزنامه شرق: ۲۲/۰۲/۱۳۹۵

پاتک‌اصولگرایان به‌اصلاح‌طلبان جهت ریاست‌مجلس/اصلاحات در شوک! در تاریخ ۲۳ May 2016 | 9:49 am نشر یافته شده شده می باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوپروب close
خرید بک لینک