Friday , 24 November 2017 / جمعه , ۳ آذر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

نامه آخوند خراسانی در مورد اقتصاد مقاومتی

نامه آخوند خراسانی در مورد اقتصاد مقاومتی

به نقل از جهان به نقل از طلیعه، موسی حقانی، دست یار پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران در گفتگویی در خصوص اقتصاد مقاومتی، گفتن کرد: ما در باره اقتصاد مقاومتی بایستی و حتما فرهنگ سازی کنیم تا بتوانیم شهروندان و مردم شهر و همچنین جامعه را به بهره بری و استفاده از محصولات داخلی ترغیب کنیم. تا به آن محصولات اعتماد نشان دهند و همچنین از آن هم بهره ببرند.
 
دبیر علمی همایش اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و همچنین اقتصاد ادامه داد: البته در منابع تاریخی که نگاه می کنیم، می بینیم هم مسئولان (سیاسیون و همچنین علما)  تشویق به بهره بری و استفاده از محصولات داخلی می شدند و همچنین بعد به تبع آن هم شهروندان و مردم شهر علاقه داشتند.
 
به گفته حقانی، بایستی و حتما مجموعه سیاست‌گذاریهایی از سوی حکومت ها صورت بگیرد تا جامعه را به سمتی سوق بدهد که از محصولات داخلی بهره بری و استفاده کنند.
 
آن استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نامه ای از مرحوم آخوند خراسانی به احمدشاه که در باره اقتصاد مقاومتی بود، اذعان کرد: در زمان قبل آخوند خراسانی نامه ای را به احمدشاه می نویسد که که آن نامه موارد و نکات جالبی دارد البته قبل از آن هم بگویم که ماجراهای به وجود آمده در اقتصاد درگیری دویست ساله می باشد.
 
او همچنین افزود: زمانی که ما با فقر مواجه شدیم عده ای راه پیشرفت ایران را تبعیت از غرب می دانستند البته آن اشخاص به دو دسته تقسیم می شدند که تیمی می گفتند از مدل آن هم ها اقتباس کنیم و همچنین تیمی دیگر حتی آن ملاحظه را نداشتند و همچنین از فرق سر تا نوک پا اروپایی شدن را تجویز می کردند و همچنین نظر داشتند که بایستی و حتما تماما از اروپایی ها تبعیت کنیم. آن سیاست حاکم در ایران بود و همچنین تا وقوع انقلاب اسلامی ما غیر از آن مسیر، مسیر غیره ای را طی نکردیم.
 
حقانی گفت: علی رغم آنکه نهضت‌های بزرگی در کشور رخ داد، شامل نهضت تحریم تنباکو، نهضت علیه قرارداد رویتر، انقلاب مشروطه، نهضت علیه تحریم، ماجرای ملی شدن صنعت نفت، همه آن‌ها ابعادی از تلاش هایی جهت جلوگیری از سلطه بیگانگان بود.
 
آن استاد دانشگاه تصریح کرد: در آن هم دوران شرایط به گونه ای بود که در صورتی که جریان مقابل هنگام و زمانی که دم از بهره بری و استفاده محصولات داخلی و همچنین مقابله با نفوذ می زد، به تحجر، درجا زدن و همچنین نادیده گرفتن پیشرفت سایر کشور ها و همچنین ملل متهم می شد.
 
او همچنین در ادامه بندهایی از نامه مرحوم آخوند خراسانی تبیین کرد و همچنین گفت: آن نامه مرحوم آخوند خراسانی که به احمدشاه می نویسد در آغاز به سلطنت رسیدن او بود. در نامه توصیه های بسیاری دارد ولی باید توجه داشت ۳ بند از آن نامه مرتبط به اقتصاد مقاومتی می باشد. بند سوم آن نامه آن گونه نگارش شده می باشد: «جد و همچنین جهد ملوکانه در وطن پروری و همچنین مملکت داری و همچنین تشویق رعیت در صنایع و همچنین در آن باب و همچنین منسوجات وطنیه انتخاب فرمایند قاطبه رجال حکومت و همچنین ملت هم بپادشاه جوون بخت تاسی خواهند نمود و همچنین از ذل احتیاج بخارجیه رها خواهند شد ، همچنان که (میکادو) امپراتور ژاپن مفتاح ترقی حکومت خود را در آن رشته دانست و همچنین از آن باب داخل و همچنین به مقصد خودش نایل گشت.، در صورتی که ذات اقدس شهریاری هم در آن بدو سلطنت و همچنین عنفوان شباب از آن طریق در مقام ترقی حکومت و همچنین رفع فقر و همچنین احتیاح ملت برآیند که عما القریب بااعلی درجه شوکت و همچنین استقلال سلطنت و همچنین آبادی ملک و همچنین رعیت را نایل خواهند بود. انشاءالله تعالی»
 
حقانی در خصوص بند چهارم موضوعاتی همچون بذل مساعی جمیله و همچنین صرف همت خسروانه در نشر(علوم و همچنین صنایع متدواله) دارد که در آن قسمت،  اتفاقا قسمت و بخش برون نگری که مقام معظم رهبری هم اشاره داشتند، می گوید یعنی اقتصاد مقاومتی امری درون زاست در حالیکه برون نگر هم هست، اظهار کرد: «در بند چهارم، بذل مساعی جمیله و همچنین صرف همت خسروانه در نشر(علوم و همچنین صنایع متدواله) که سایر ملل بو سایل آنها بااعلی مدارج ترقی رسیده اند بدیهی می باشد که ایرانیان در لیاقت علوم و همچنین صنایع اکمل امم و همچنین دائما پیش قدم و همچنین مقدم بر تمام ملل عالم بوده اند و همچنین آن تأخر حالی که مملکت و همچنین ملت را به آن درجه از فقر و همچنین فلاکت رسانیده می باشد تنها و فقط از بی اعتنایی اسلاف به آن مسائل و همچنین میل آنها به مصنوعات اجانب بوده می باشد که قهرا به جمیع ملت سرایت نمود. فعلا احیای ایران منوط به آن نقطه و همچنین توجهات مجدانه آن هم ذات اقدس شاهنشاهی می باشد. انشاءالله تعالی»
 
او همچنین ادامه داد: «تحذر از مداخلات اجانب و همچنین قطع رشته جاذبیت آنهاست که آنچه بر سر مملکت آورده اند تنها و فقط از طریق جلب قلوب سلاطین و همچنین صدور سلف بوده و همچنین تمام آن مملکت فروشی ها و همچنین آن قرض خطیر و همچنین سایر جهات فقر حکومت و همچنین ملت و همچنین نفوذ اجانب از آن منشأ و همچنین حادث می باشد. انشاءالله تعالی دائما رجال ایران دوست وطن پرست را جهت اداره خاصه سلطنتی اختیار و همچنین انتخاب خواهند فرمود و همچنین هواخواهان اجانب و همچنین اشخاصی را که با دشمنان دین و همچنین مملکت دوستی دارند به کلی از بساط سلطنت تبعید خواهند کرد و همچنین به خود بار نخواهند داد.» خود باوری را می قدرت  در  لابه لای آن نامه دیدن کرد.
 
دست یار پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران، در پایان صحبت هایش گفت: آن نامه فقرات غیره ای هم دارد ولی در کل بحث من در خصوص اقتصاد مقاومتی مرتبط به آن ۳ بند بود که آن هم جریانی که ما را به تبعیت از غرب دعوت کرد یا ماهیت استعماری غرب را ندید و همچنین از سر غفلت ما را به آن راه کشاند یا آنکه آن مسائل را دید و همچنین عامدانه آن مسیر را پیش روی کشور و همچنین ملت ایران گذاشت. ما بایستی و حتما در تعامل با جهان به آن موارد و نکات توجه داشته باشیم در صورتی که رویکرد، رویکرد استعماری و همچنین رویکرد ویرانگر می باشد قطعا بایستی در تعامل با جهان نسبت با آن رویکردها و همچنین به اصطلاح مقابله با آن رویکردها تلاش جدی داشته باشیم.

نامه آخوند خراسانی در مورد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱ June 2016 | 9:26 pm نشر یافته شده شده می باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوپروب close
خرید بک لینک