Wednesday , 13 December 2017 / چهارشنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

وام ودیعه مسکن دانشجویان ۵۰ قسمت و بخش افزایش یافته می باشد

وام ودیعه مسکن دانشجویان ۵۰ قسمت و بخش افزایش یافته می باشد

به به گفته تیم دانشگاه حبرگزاری دانشجو اکبر نظری روز چهارشنبه در پنجمین نشست معاونین، مدیران و همچنین روسای ادارات حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه های منطقه هشت کشور در کرمان افزود: تعداد تسهیلات دانشجویی پرداخت شده در سال شمسی جاری افزایش چشمگیری داشته و همچنین جهت پرداخت آن وامها مشکلی وجود ندارد.

او همچنین گفتن کرد: سعی شده تسهیلات دانشجویی از حالت پراکندگی قبلی خارج می شود و همچنین با توجه به آنکه ثبت نام وام در بازه محدود زمانی انجام می می شود اطلاع رسانی دقیق و همچنین به موقع ای انجام می شود.

دبیر حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه های منطقه هشت کشور همچنین به اوضاع خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد گفت: آن خوابگاه ها با توجه به ارزیابی های انجام شده و همچنین امتیازات به پنج سطح کیفی درجه یک تا پنج تقسیم بندی شده اند.

او همچنین ادامه داد: اکثرا و بیشتر خوابگاه های دانشجویی موجود در منطقه هشت کشور در سطوح چهار و همچنین پنج قرار دارند.

او همچنین تصریح کرد: دانشگاه ها بایستی و حتما تلاش کنند با برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین ارائه طرح، حداقل یک رتبه بهبود پیدا کنند و همچنین در آن راستا صندوق رفاه دانشجویی ۳۰ قسمت و بخش از دریافتی دانشجویان را به مرمت و همچنین تجهیز خوابگاه های دانشگاه ها اختصاص داده می باشد.

نظری ادامه داد: پیشنهاد کردیم نرخ بهره بری و استفاده از خوابگاه ها در سال شمسی جاری بر اساس کیفیت خوابگاه ها حدود ۱۲.۵ قسمت و بخش افزایش پیدا کند که بایستی و حتما به اثبات و یا تایید هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویی برسد.

او همچنین ادامه داد: دانشجویان در صورت پرداخت کامل هزینه خوابگاهها مشمول ۱۰ قسمت و بخش تخفیف خواهند شد.

او همچنین با گفتن آنکه جهت هر دانشجو در طول ترم حدود ۲۰ میلیون ریال یارانه غذا اختصاص داده می می شود در حالی که شهریه پرداختی توسط دانشجو خیلی زیاد کمتر از آن مقدار می باشد گفت: هنگام و زمانی که غذای ارزان در اختیار دانشجو قرار می گیرد فکر کردن و اندیشیدن کیفیت نداشتن غذا شکل می گیرد لذا افزایش نرخ سبب افزایش کیفیت غذا و همچنین رضایت دانشجو خواهد شد.

او همچنین با اشاره به آنکه در سال شمسی جدید تحصیلی با توجه به مقدار و اندازه و میزان تورم، جهت نرخ غذای دانشجویی افزایشی در نظر گرفته شده می باشد تصریح کرد: رقم پیشنهاد شده در مورد افزایش نرخ غذای دانشجویی ۱۵ قسمت و بخش می باشد که با توجه به مصالح کشور امکان کاهش آن هم توسط هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویی وجود دارد، ولی باید توجه داشت آن نرخ کمتر از ۱۲.۵ قسمت و بخش نخواهد بود.

دبیر حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه های منطقه هشت کشور گفت: تاکید دانشگاهها در سال شمسی جاری حرکت به سمت سلف های آزاد دانشجویی می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه سلف های دانشگاه ها یارانه کمرشکنی را متحمل می شوند گفت: بایستی و حتما آن بار اقتصادی و مالی کاهش پیدا کند و همچنین در حوزه دانشجویی طرحی جهت واگذار شدن سلف آزاد به قسمت و بخش خصوصی تهیه شده می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه قانون، تحصیل را مجانی و رایگان کرده می باشد تاکید کرد: در قانون صحبتی از تسهیلات مجانی و رایگان نشده و همچنین در حال حاضر تسهیلاتی که در اختیار دانشجو قرار داده می می شود خیلی زیاد ناچیز در نظر گرفته شده هر چند همین مقدار هم جهت بعضی دانشجویان زیاد می باشد.
او همچنین ادامه داد: تسهیلات تغذیه دانشجویان پرداخت می می شود ولی باید توجه داشت متقاضی چندانی جهت آن هم وجود ندارد که نشان می دهد نرخ های غذای دانشجویی بالا نیست.

نظری گفتن کرد: تاکید بر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه ها بر اساس اهداف مطرح در آیین نامه هاست لذا آیین نامه جدید شورای صنفی دانشگاه ها ابلاغ شده و همچنین شیوه نامه اجرایی آن هم تا قسمتهای آخر خرداد ابلاغ خواهد شد.

دبیر حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه های منطقه هشت کشور تصریح کرد: پیشنهاد کمک یارانه جهت رفاه حال دانشجویان به دلیل قرار گرفتن فصل امتحانات در ماه تبریک و مبارک رمضان ارایه شده که در دست بررسی کردن و همچنین پیگیری می باشد.

او همچنین گفت: دانشگاه های کشور از نظر دانشجویی به ۹ منطقه در کشور تقسیم شده اند که استان کرمان، سیستان بلوچستان و همچنین هرمزگان منطقه هشت دانشجویی کشور را شامل می می شود که محل دبیرخانه آن هم هم در دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار دارد.

او همچنین تاکید کرد: ۱۱ دانشگاه و همچنین مجتمع آموزش عالی در حال حاضر در منطقه هشت کشور فعالیت دارند.

دبیر حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه های منطقه هشت کشور گفتن کرد: هدف آن نشست با توجه به اتمام ترم تحصیلی و همچنین آغاز ترم جدید، هم اندیشی و همچنین ارزیابی معظلات و مسائل و مشکلات و همچنین مسائل منطقه و همچنین بحث های مطرح شده از طرف صندوق رفاه و همچنین نهاد مسائل دانشجویی بود.

او همچنین همچنین از پیاده سازی و راه اندازی سیستم الکترونیکی حوزه دانشجویی بوستان به منظور یکپارچگی و همچنین سهولت بهره بری و استفاده دانشجویان از سرویس ها و خدمات دانشجویی خبر داد.

معاونت دانشجویی دانشگاه سیستان و همچنین بلوچستان نیز در آن نشست گفت: اکثرا و بیشتر مباحث مطرح شده در صندوق رفاه دانشجویی با نگاه به دانشگاه های برخوردار می باشد.

علی حاتمی افزود: دانشگاه های حوزه جنوبشرق کشور با توجه به بومی گزینی با مشکلاتی مواجه شده می باشد و همچنین راهکارهایی همچون پیاده سازی و راه اندازی صندوق های خیریه دانشجویی در آن باره راهگشا خواهد بود.

معاونت دانشجویی مجتمع آموزش عالی بم نیز در آن نشست گفت: با کمک انجمن های خیریه تا حدی معظلات و مسائل و مشکلات دانشجویان برطرف شده ولی باید توجه داشت معظلات و مسائل و مشکلات دانشجویان در حدی می باشد که از وام های تغذیه و همچنین سایر تسهیلات نمی توانند بهره بری و استفاده کنند.

محمدعلی نورالهی افزود: بسیاری از دانشجویان امکان رفتن به سمت خدماتی نظیر سلف سرویس آزاد را ندارند هر چند در مجتمع آموزش عالی بم در حد امکان سلف سرویس خیلی زیاد خوبی پیاده سازی و راه اندازی شده می باشد.

معاونت دانشجویی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و همچنین پیشرفته هایتک نیز گفت: اکثرا و بیشتر دانشگاه ها با مشکلاتی مواجه خواهند بود که بایستی و حتما جهت رفع آن معظلات و مسائل و مشکلات چاره اندیشی کرد.

محمود غفوری گفت: اقداماتی توسط گروهای خیریه در دانشگاه شهید باهنر در راستای رفع معظلات و مسائل و مشکلات دانشجویان انجام شده می باشد.

او همچنین افزود: تقاضا داریم با پیشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و همچنین فناوری جهت تاسیس نهادهای شهروندان و مردم شهر بنیاد در دانشگاه ها اقدام می شود.

پنجمین نشست معاونین، مدیران و همچنین روسای ادارات حوزه دانشجویی دانشگاه های منطقه هشت کشور در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و همچنین فناوری پیشرفته ماهان برگزار شد.

وام ودیعه مسکن دانشجویان ۵۰ قسمت و بخش افزایش یافته می باشد در تاریخ ۱ June 2016 | 11:06 pm نشر یافته شده شده می باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوپروب close
خرید بک لینک