Tuesday , 23 January 2018 / سه شنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار

ریشه سکوت امیر مومنان (ع) و همچنین افشاگری حضرت فاطمه (س) در غصب ولایت چه بود؟

ریشه سکوت امیر مومنان (ع) و همچنین افشاگری حضرت فاطمه (س) در غصب ولایت چه بود؟

n00479427 b ریشه سکوت امیر مومنان (ع) و همچنین افشاگری حضرت فاطمه (س) در غصب ولایت چه بود؟

تیم فرهنگ جهان نیوزـ‌ "در صورتی که اختلافی در دو رویکرد امیر مومنان (ع) و همچنین حضرت فاطمه (س) به غصب ولایت  دیده می می شود اختلاف در ظاهر و همچنین رویه می باشد در حالی که آن دو نوع واکنش در باطن با هم یکی خواهند بود. وجود امیرالمومنین (ع)  به دستور پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص) مأمور به سکوت و همچنین تأمل خواهند بود و همچنین بر همین مبنا که فرمان خداوند می باشد تأمل و همچنین صبر می کنند در آن واقعه ولی باید توجه داشت حضرت فاطمه (س) هم بر مبنای فرمان خداوند تبارک و تعالی مأمور به سکوت و همچنین تأمل نیستند. خب البته آن جا جای بحث فراوانی وجود دارد که چرا آن گونه می باشد و همچنین چرا آن دو موضع با هم متغایر و متفاوت می باشد. بررسی کردن ابعاد متنوع و گوناگون و مختلف آن موضوع در آن محال و همچنین فرصت نمی گنجد ولی باید توجه داشت آنچه در آن جا می قدرت گفت آن می باشد که  واقعه ای روی داده می باشد و همچنین می خواهد آن پیام را بدهد که آن دو واکنش توأمان بایستی و حتما کنار هم وجود داشته باشد و همچنین اتفاقا آن هم چیزی که ما امروز خیلی زیاد به آن هم مستلزم و نیاز داریم، آن می باشد که ما در برابر غصب ولایت و همچنین وجود انحراف در سپردن رهبری اسلام چه بایستی و حتما بکنیم؟ آیا تماما بایستی و حتما سکوت کنیم و همچنین به خاطر آن که کلیت موضوع وحدت از بین نرود چیزی در مورد حقایق آن واقعه بر زبان نیاوریم و همچنین از حق ولایت صرف نظر کنیم؟ یعنی آن هم کاری که امیرالمومنین (ع) انجام دادند و همچنین  از کسوت سکوت بیرون نیامدند یا آن که مثل وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حالت افشاگری و همچنین ایستادگی داشته باشیم."

حیات طبیه و همچنین نورانی حضرت فاطمه زهرا (س) در عین کوتاهی ولی باید توجه داشت خیلی زیاد پربار بوده می باشد و همچنین در صورتی که با ذهنی معنوی و همچنین روحانی به آن حیات نگاه کنیم، همچنان می قدرت گوهرهای فراوانی از آن بحر الهی صید کرد. گفتگوی تیم قرآن و همچنین معارف خبرگزاری شبستان با آیت الله سید محمد قائم مقامی به تبیین یکی از ظریفت ترین لایه های زندگی حضرت فاطمه(س) و همچنین امام و پیشوا علی (ع) می پردازد. قسمت و بخش اول آن گفتگو را در ادامه می خوانید.

جناب قائم مقامی! گاهی در آن سو و همچنین آن هم سو شبهاتی در مورد تبعیت از شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) مطرح می می شود. می دانید که ما سال شمسی هاست بحث تبعیت از  حیات طیبه آن بانوی بی نظیر خلقت را داریم. ولی باید توجه داشت در آن میان بعضی گفتن می کنند که منابع تاریخی در مورد جزئیات زندگی حضرت در شئون متنوع و گوناگون و مختلف اندک می باشد، بنابراین نمی قدرت آن هم حالت الگوگیری را پیاده کرد. دیدگاه تان در مورد آن موضع گیری ها چیست؟

آن که ما بگوییم به علت کمبود منابع و همچنین متون نمی قدرت الگوگیری کرد آن حرف قابل دفاع و همچنین قابل قبولی نیست. اولا آن حرف به آن معنا نیست که راه بررسی و همچنین پژوهش در آن باره بسته باشد، به خاطر آن که دائما جای بررسی و همچنین بررسی کردن اکثرا و بیشتر وجود دارد. نقطه دیگر آن که الگوگیری از شخصیت یک انسان بزرگوار آن روش نیست که صرفا یک بُعد و همچنین وجه داشته باشد بلکه ظرافت های بسیاری در آن باره وجود دارد.

فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنید آن هم چیزی که در حیات حضرت فاطمه (س) کم تر مورد توجه قرار گرفته چه زاویه ای می باشد؟

آنچه در سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی زیاد مهم می باشد و همچنین در آن باره کم کاری شده توجه به دوگانگی و همچنین تفاوت رویکرد دو حجت خداوند در یک زمان در برابر یک حادثه واحد می باشد. منظور از حادثه واحد موضوع واقعه بعد از وفات حضرت رسول (ص) و همچنین ماجرای تحریف رهبری و همچنین ولایت و همچنین اسلام می باشد. سنگ بنای انحرافی می باشد که بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله (ص) گذاشته می می شود و همچنین قرن ها جلو می آید. حال به آن امر توجه کنید که در برابر آن امر واقع ما شاهد دو واکنش و همچنین دو برخورد هستیم که از جانب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و همچنین حضرت فاطمه سلام الله علیها صورت می گیرد در حالی که هر دو آن هم بزرگواران حجت خداوند بودند به آن معنا که عمل و همچنین رفتار هر دو آن بزرگواران قابل تأسی و همچنین تبعیت بود ولی باید توجه داشت آن دو بزرگوار در برابر یک حادثه دو نوع رفتار و همچنین واکنش نشان می دهند.

آن نقطه ای که اشاره کردید آن شائبه را به وجود نمی آورد که چرا امیرالمومنین (ع) و همچنین حضرت فاطمه (س) با آن که هر دو معصوم و همچنین حجت خداوند بودند ولی باید توجه داشت در برابر وقایع بعد از حضرت رسول (ص) دو رویکرد را اتخاذ می کنند در حالی که از حجت خداوند، وحدت رویه انتظار می رود؟

پاسخ آن شبهه آن هم می باشد که در صورتی که اختلافی در آن دو رویکرد دیده می می شود اختلاف در ظاهر و همچنین رویه می باشد در حالی که آن دو نوع واکنش در باطن با هم یکی خواهند بود. وجود امیرالمومنین (ع)  به دستور پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم (ص) مأمور به سکوت و همچنین تأمل خواهند بود و همچنین بر همین مبنا که فرمان خداوند می باشد تأمل و همچنین صبر می کنند در آن واقعه ولی باید توجه داشت حضرت فاطمه (س) هم بر مبنای فرمان خداوند تبارک و تعالی مأمور به سکوت و همچنین تأمل نیستند. خب البته آن جا جای بحث فراوانی وجود دارد که چرا آن گونه می باشد و همچنین چرا آن دو موضع با هم متغایر و متفاوت می باشد. بررسی کردن ابعاد متنوع و گوناگون و مختلف آن موضوع در آن محال و همچنین فرصت نمی گنجد ولی باید توجه داشت آنچه در آن جا می قدرت گفت آن می باشد که  واقعه ای روی داده می باشد و همچنین می خواهد آن پیام را بدهد که آن دو واکنش توأمان بایستی و حتما کنار هم وجود داشته باشد و همچنین اتفاقا آن هم چیزی که ما امروز خیلی زیاد به آن هم مستلزم و نیاز داریم، آن می باشد که ما در برابر غصب ولایت و همچنین وجود انحراف در سپردن رهبری اسلام چه بایستی و حتما بکنیم؟ آیا تماما بایستی و حتما سکوت کنیم و همچنین به خاطر آن که کلیت موضوع وحدت از بین نرود چیزی در مورد حقایق آن واقعه بر زبان نیاوریم و همچنین از حق ولایت صرف نظر کنیم؟ یعنی آن هم کاری که امیرالمومنین (ع) انجام دادند و همچنین  از کسوت سکوت بیرون نیامدند یا آن که مثل وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حالت افشاگری و همچنین ایستادگی داشته باشیم.

در واقع تو می خواهید بگویید ما نیز همچون حضرت علی علیه السلام و همچنین حضرت فاطمه سلام الله علیها که رفتار توأمانی داشتند و همچنین هر دو آن بزرگواران یک سر آن تدبیر را به دست گرفتند امروز هم مستلزم و نیاز به رفتار توأمانی داریم؟

دقیقا همین روش می باشد. رفتار و همچنین سلوک آن دو بزرگوار آن پیام را به شیعه می دهد که ما نیز در همین عصر و همچنین در همین زمان بایستی و حتما سیاست و همچنین رفتار توأمان داشته باشیم. در صورتی که بخواهیم مثالی در آن ارتباط و رابطه بزنیم آنچه که به تا حال در نظام جمهوری اسلامی در برابر آن امر یعنی غصب حق ولایت و همچنین تحریف اسلام بعد از وفات وجود مقدس حضرت رسول (ص)  اتفاق افتاده مصداقی از رفتار توأمانی بوده می باشد. یعنی هم آن که به خاطر مصالحی که در دنیای اسلام وجود دارد و همچنین ما نمی خواهیم که به اختلافات دامن بزنیم با تأمل و همچنین سکوت رفتار می کنیم یعنی آن هم رفتاری که امیر مؤمنان (ع) انجام می دهند و همچنین هم آن که نمی خواهیم که حقایق در پس پرده بماند و همچنین به نام آن که می خواهیم حفظ وحدت کنیم چنان کنیم که ریشه حقایق خشکانده می شود و همچنین نسل های بعد در جریان حقایق تحریف و همچنین غصب حق ولایت قرار نگیرند. آن هم رفتار درستی می باشد . پس آنچه مبنای عمل در جمهوری اسلامی قرار گرفته  به لطف خداوند و همچنین با هشیاری حضرت امام و پیشوا و همچنین مقام معظم رهبری ترکیب و همچنین آمیزه ای از هر دو سیره بوده یعنی آن که ما علی وار به سمت تأمل و همچنین سکوت می رویم و همچنین زهرا وار هم می خواهیم واقعیت و حقیقت ها را هم گفتن کنیم و همچنین آن انحراف را قبول نکنیم و همچنین از متن مکتب دفاع کنیم.
منبع: تسنیم

ریشه سکوت امیر مومنان (ع) و همچنین افشاگری حضرت فاطمه (س) در غصب ولایت چه بود؟ در تاریخ ۱۲ March 2016 | 12:31 pm نشر یافته شده شده می باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوپروب close
خرید بک لینک