Thursday , 23 November 2017 / پنج شنبه , ۲ آذر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

ارائه مستندات ممنوع التصویری ریاست‌حکومت‌اصلاحات توسط آملی

ارائه مستندات ممنوع التصویری ریاست‌حکومت‌اصلاحات توسط آملی

n00482840 b ارائه مستندات ممنوع التصویری ریاست‌حکومت‌اصلاحات توسط آملی

به به گفته جهان به نقل از مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بر لزوم توجه جدی به موارد و نکات ارشادی و همچنین رهنمودهای الزامی سخنان رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و همچنین گفت: ایشان بنا به ضرورت های کشور و همچنین در برهه های حساس به خوبی نکاتی را در خصوص حکومت های سلطه، اقدامات و همچنین تحرکاتشان علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح و همچنین تبیین می کنند که توجه به آن هم مسیر حرکت جمهوری اسلامی ایران و همچنین راهبردهای مقابله با چنین توطئه هایی را مشخص می کند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر آنکه حکومت های سلطه به خوبی متوجه شده اند که نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حاضر به پذیرش سلطه آنها و همچنین دست برداشتن از ارزش هایی که موطن اصلی آن هم فطرت اصیل انسانی می باشد، نخواهد بود، افزود: شهروندان و مردم شهر انقلابی ایران نیز به دنبال روشنگری های حضرت امام و پیشوا(ره)، مقام معظم رهبری و همچنین روحانیت معظم شامل چنان بصیرتی شده اند که هرگز حاضر نیستند با فشارها و همچنین تهدیدهای حکومت های سلطه از ارزش های خود دست بردارند.

ریاست قوه قضاییه به تلاش مستمر رسانه های اروپایی در القای جدایی میان شهروندان و مردم شهر و همچنین مسئولان و همچنین ناراضی بودن شهروندان و مردم شهر از نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و همچنین اظهار کرد: شهروندان و مردم شهر در طول سال شمسی های متمادی صدق و همچنین راستی روشنگری های مقام معظم رهبری را به خوبی درک و همچنین احساس کرده اند و همچنین همین روشنگری ها و همچنین پذیرش و همچنین درک صادقانه بودن آن هم از سوی شهروندان و مردم شهر موجب شده آن هم رسانه های اروپایی که زمانی مدعی بودند شهروندان و مردم شهر نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند اینک اذعان می کنند که شهروندان و مردم شهر به روش تعجب آوری با نظام همراهند و همچنین بایستی و حتما اضافه کرد امروز حتی افرادی‌که نظام را قبول ندارند، اذعان می‌کنند امنیت و همچنین اقتدار و همچنین آرامش کشور در گرو رهنمودها و همچنین فرامین رهبری معظم انقلاب می باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر آنکه در صورتی که مقام معظم رهبری پای ارزش های انقلاب نایستاده بودند و همچنین از کیان انقلاب و همچنین نظام دفاع نکرده بودند اکنون نظام ما آن مقدار و اندازه و میزان از اقتدار و همچنین امنیت را نداشت افزود: شهروندان و مردم شهر مسلمان ایران با تمام وجود تبیین ها و همچنین روشنگری های مقام معظم رهبری را درک می کنند و همچنین بر همین اساس می باشد که جمهوری اسلامی ایران به مسیر تکاملی خود ادامه می دهد و همچنین در مقابل خواسته های نامشروع حکومت های سلطه ایستاده می باشد.

ریاست دستگاه قضا تصریح کرد: الگو شدن جمهوری اسلامی ایران جهت کشورهای اسلامی و همچنین جهان سوم خطری عظیم را متوجه حکومت های سلطه گر اروپایی کرده می باشد و همچنین آنان جهت تضعیف، تخریب و همچنین از بین بردن آن نظام به هر طریق و همچنین هر ابزاری متوسل می شوند.

نباید صحنه را جهت وارد شدن افرادی که توانمندی های کشور را تضعیف می کنند، باز گذاشت

آیت الله آملی لاریجانی ابراز بعضی سخنان و همچنین اظهارنظرها در مورد آنکه امروز زمان موشک نیست بلکه وقت مذاکره می باشد را در شرایط کنونی کشور و همچنین جهان نادرست توصیف کرد و همچنین با گفتن آنکه به کار بردن چنین تعابیری در صورتی که آگاهانه باشد خیانت به کشور می باشد، افزود: در صورتی که دانشمندان هسته ای و همچنین جوون های با استعداد ما نبودند و همچنین آن مقدار و اندازه و میزان از غنی سازی را نداشتیم آیا اروپایی ها پای میز مذاکره می آمدند.

ریاست قوه قضاییه تصریح کرد: عده ای با ادعای آزادی گفتن، راهبردهای مهم امنیتی کشور را زیر سوال می برند و همچنین در طریق تضعیف و همچنین تخریب توانمندی‌ های امنیتی نظام، گام بر می دارند و همچنین البته گویا مرسوم شده می باشد که عده ای به بهانه آزادی گفتن بسیاری از توانمندی ها و همچنین دستاوردهای عرصه ها و همچنین ارکان متنوع و گوناگون و مختلف نظام را زیر سوال ببرند و همچنین شامل در آن میان قوه قضاییه را نیز تخریب و همچنین تضعیف کنند.

ریاست دستگاه قضا در ادامه با تاکید بر آنکه در صورتی که توانایی موشکی کشور را زیر سوال ببریم و همچنین به بهانه نقد آن هم را تخریب و همچنین تضعیف کنیم به کشور خیانت کرده ایم، افزود: زیر سوال بردن توانایی های دفاعی، امنیتی و همچنین نظامی کشور، عملکردها و همچنین اصول و همچنین آرمان های نظام به بهانه نقد از سوی اشخاص متنوع و گوناگون و مختلف، منصفانه نیست و همچنین نباید در کشور باب می شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به آنکه شامل در مقام نمایندگی مجلس نیز نمی قدرت هر افترا و همچنین توهینی را به استناد آزادی گفتن مطرح کرد گفت: با توجه به تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان در سال شمسی ۸۰، تردیدی وجود ندارد که در جرم و جنایت توهین و همچنین افتراء و همچنین سایر جرایم هیچ فرقی بین نماینده مجلس و همچنین غیر نماینده مجلس وجود ندارد و همچنین تشخیص جرم و جنایت هم جز با قاضی رسیدگی‌ کننده نیست.

ریاست دستگاه قضا با تاکید بر آنکه نباید صحنه را جهت وارد شدن افرادی که توانمندی های امنیتی، نظامی و همچنین آرمان ها و همچنین اصول نظام را  تخریب و همچنین تضعیف می کنند باز گذاشت، ابراز امیدواری کرد با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری، شهروندان و مردم شهر و همچنین مسئولان با همدلی و همچنین وحدت مسیر روشن و همچنین رو به تکامل انقلاب اسلامی را طی کنند.

ارائه مستندات ممنوع التصویری به دبیر شورای عالی امنیت ملی

آیت الله آملی لاریجانی افزود: دادستان تهران بنابر اختیارات و همچنین مستندات قوانین و قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده می باشد و همچنین سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها آن موضوع را مستنداً تبیین و همچنین تشریح کرده می باشد؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات آن موضوع را اعلام کرده ام با آن وجود بعضی ها اعلام کرده اند که آن ممنوع التصویری درست نیست و همچنین هیچ مستند قوانین و قانونی ندارد.

ریاست قوه قضاییه با تاکید بر آنکه نقد سالم آن نیست که یک موضوع را بدون آنکه حرف طرف مقابل را بشنوند؛ بارها تکرار کنند، گفت: مجری قانون فهم خود از قانون را اجرا می کند و همچنین قاضی نیز براساس فهم خود از قانون، حکم صادر می کند و همچنین لذا تکرار زیر سوال بردن بعضی اقدامات قوانین و قانونی، فراتر از قانون و همچنین در واقع تخریب و همچنین تضعیف قوه قضاییه می باشد.

انجام تعهدات برجام از سوی آمریکا هدیه به ایران نیست

ریاست قوه قضاییه در قسمت و بخش غیره ای از سخنان خود به سخنان اخیر ریاست جمهور آمریکا نیز اشاره کرد و همچنین افزود: ریاست جمهور آمریکا از موضعی قیم‌مأبانه در مورد شرایط برجام و همچنین رفع تحریم ها سخن گفته می باشد گویی که قرار می باشد هدیه ای به جمهوری اسلامی ایران بدهد! در حالی که بر طبق توافق گرفته شده بایستی و حتما اقداماتی در جهت آن توافق در باره رفع تحریم ها انجام دهد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه آمریکایی ها با فرافکنی بعضی شرکت هایی را که مایل به همکاری ایران خواهند بود تحت فشار قرار می دهند و همچنین آنان را به بهانه آنکه مشخص نیست در درازمدت چه می می شود از همکاری با ایران بر حذر می دارد و همچنین اعلام می کند آن شرکت ها به خاطر درج جمله نابودی اسرائیل بر روی موشک های رزمایش اخیر، از همکاری هراس دارند.

ریاست قوه قضاییه با تاکید بر آنکه دنیا چنین فرافکنی هایی را از سوی آمریکا نمی پذیرد و همچنین با اشاره به آنکه آمریکایی ها اکنون بر خلاف توافق برجام عمل می کنند، افزود: آمریکایی ها بایستی و حتما بدانند که جمهوری اسلامی ایران بر سر مصالح و همچنین منافع خود با کسی مصالحه نمی کند و همچنین با وجود داشتن منابع غنی و همچنین استعدادهای فراوان در کشور به هر قیمتی حاضر به سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران نیست.

آیت الله آملی لاریجانی اقتصاد مقاومتی را پاسخ عملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقام معظم رهبری به فرافکنی ها و همچنین سخنان قیم‌مأبانه ریاست جمهور آمریکا دانست و همچنین ابراز امیدواری کرد که حکومت تمام قدرت و همچنین تلاش خود را جهت تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد و همچنین نگذارد که تصورات غلط آمریکایی ها و همچنین حکومت های سلطه عملیاتی می شود.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ریاست نهاد زندانها و همچنین اقدامات تامینی و همچنین تربیتی کشور گزارشی از کاهش تعداد زندانیان در سال شمسی ۹۴ ارائه کرد و همچنین سپس بررسی کردن «طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها» ادامه یافت.
 

ارائه مستندات ممنوع التصویری ریاست‌حکومت‌اصلاحات توسط آملی در تاریخ ۴ April 2016 | 5:03 pm نشر یافته شده شده می باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوپروب close
خرید بک لینک