Tuesday , 23 January 2018 / سه شنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۶
آخرین اخبار

ایده اساسی و پایه ای نیازمندی ها

– ایده مهم و پایه ای DRP
DRP ، طرح ریزی تغییرات و تحولات مواد خام از نظر ورود به انبار، میزان استفاده و مصرف خروج کالا شبکه توزیعی است. DRP مواد موجود را که در فهرست کالا و موجودی ثبت شده در نظر می گیرد این مواد، موادی هستند که می توان آنها را وارد شبکه توزیعی کرد تا پاسخها نتایج لحظه ای را بتوان در رابطه با درخواست و نیازهای مشتری ارئه کرد.
%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86 219 ایده اساسی و پایه ای نیازمندی ها
نیازمندیها

– طرح ریزی وهله ای زمانی
طرح ریزی وهله ای زمانی جزو مهم DRP و MRP است. DRP برای بازسازی زیرسازی مجدد طرح ریزی توزیع بصورت تکنیک استاندارد در می آیند. تکنیکهای طرح ریزی ظرفیت می تواند جهت تعیین نیازمندیها و تجهیزات حمل و نقل، انبار و دیگر منابع خیلی مهم مورد استفاده قرار بگیرد. با استفاده از اطلاعات

سیاستهای DRP ، مدیریت می تواند منابع توزیع را برای پشتیبانی و پشتیبانی از استراتژی های تجاری آینده شرکت بصورت کلی کامل نقد نماید . تنهاMRP امکان پیشرفت و تکمیل JIT را برای اقدامات DRP ساخت تولیدی در زمینه ارزیابی و ارزیابی فلسفه و طرح JIT در مورد توزیع و دیگر اقدامات محیطهای غیرتولیدی را فراهم می نماید . این امر بدان دلیل رخ می دهد که MRP و DRP یک مفهوم تعریف عملیاتی و فرد دی در رابطه تعریف (just-in-tim) «دقیقآ لحظه ای» را ارائه می نماید . DRP ، تغییرات تحولات مواد را در ورودی، داخل خارج از شبکه توزیعی طراحی می نماید . این سیـستم جهت اصلاح و ویرایش کارآیی قابلیت

دارائی کالا در شبکه های توزیعی تکمیل شد. اهداف مربوط به آن اصلاح کارایی و قابلیت کیفیت تحویل کالا (محصول) به مشتری حداقل کردن میزان مصرف مواد اولیه و موجودی و بدست آوردن تعرفه های توزیع کلی کمتر، بودند.فرد د اصلی DRP، طراحی میزان تغییرات مواد در شبکه توزیع است. این هدف، طرح ریزی بازسازی و زیرسازی مجدد سفارشات توسط تولیدکننده ها یا مصرف کنندگان را نیز در برمی گیرد. بدین ترتیب زمان صرف شده، متناسب با میزان سفارش و استفاده مشتری بازبینی می شود. بعنوان یک نتیجه DRP همه اقدامات و کار های زیرسازی مجدد را برای اصلاح فهرست کالا و موجودی متناسب با سطوح تعریف شده مدیریتی از تمام جهات، درزمینه شبکه توزیع را طراحی و طرح ریزی می نماید .
– هدف اولیه از بکارگیری DRP :

هدف اولیه از DRP بدست آوردن فهرست کالا موجودی معتدلانه متوازن در همه نقاط حالتهای مناسب در شبکه است. در محیط لحظه ای کنونی (که دارای تغییرات لحظه ای است) این امر بدان مفهوم است که می توان بیاری آن پاسخهای سریع، لحظه ای مناسب را در واکنش به درخواست های مشتری در فهرست کالا و موجودی و شبکه توزیع اعمال کرد. هرکمپانی ی را که در نظر بگیرید دارای کار های تولیدی یا توزیعی است. DRP قادر است کارایی و قابلیت منایع توزیع مواد (خام)، سرمایه گذاری در فهرست کالا و موجودی و سرمایه گذاری کاری (تولیدی) را ویرایش نماید .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

سوپروب close
خرید بک لینک